Mô tả

Đầu cosse 1 lỗ đồng mạ thiếc hạ áp – cáp ngầm loại N

QUALITY STANDARD TCVN 3624-81
MATERIAL E. COPPER Cu 99.9%
FINISH TINNED MẠ THIẾC
SEALED IP55