Đầu cosse 1 lỗ đồng mạ thiếc hạ áp – cáp ngầm loại N

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Đầu cosse 1 lỗ đồng mạ thiếc hạ áp – cáp ngầm loại N

QUALITY STANDARDTCVN 3624-81
MATERIALE. COPPER Cu 99.9%
FINISHTINNED MẠ THIẾC
SEALEDIP55