Mô tả

Đầu cosse tròn

nhiều kích cỡ màu sắt để bạn lựa chọn