Ống nối ép đồng mạ thiếc dùng cho cáp ngầm cao áp

Mô tả

Ống nối ép đồng mạ thiết dùng cho cáp ngầm cao áp lên đến 35kv

QUALITY

STANDARD

BS4579 PART1 -1988 TCVN 3624-81
MATERIAL E. COPPER Cu 99.9%
FINISH TINNED MẠ THIẾC
SEALED IP55 KÍN
APPLICATION JOINT HIVOLT COPPER CABLE – OUTDOOR NỐI CAO THÉ – CÁP NGÂM – LQẠI NGOÀI TRỜI