Mô tả

Ống nối ép đồng mạ thiết dùng cho cáp ngầm cao áp lên đến 35kv

QUALITY

STANDARD

BS4579 PART1 -1988 TCVN 3624-81
MATERIAL E. COPPER Cu 99.9%
FINISH TINNED MẠ THIẾC
SEALED IP55 KÍN
APPLICATION JOINT HIVOLT COPPER CABLE – OUTDOOR NỐI CAO THÉ – CÁP NGÂM – LQẠI NGOÀI TRỜI