Ống nối ép đồng mạ thiếc dùng cho cáp ngầm cao áp

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Ống nối ép đồng mạ thiết dùng cho cáp ngầm cao áp lên đến 35kv

QUALITY

STANDARD

BS4579 PART1 -1988 TCVN 3624-81
MATERIALE. COPPER Cu 99.9%
FINISHTINNED MẠ THIẾC
SEALEDIP55 KÍN
APPLICATIONJOINT HIVOLT COPPER CABLE – OUTDOOR NỐI CAO THÉ – CÁP NGÂM – LQẠI NGOÀI TRỜI