Mô tả

COSSE ép dây ACSR (type SY, compression, 0°)

cosse ep day acsr
cosse ep day acsr