Đầu cosse ép 1 lỗ – dùng cho cáp mềm

  • Giới thiệu

Giới thiệu

QUALITY

STANDARD

TC VN 3624-81
MATERIALE. COPPER Cu 99.9%
FINISHTINNED MẠTHIÉC
SEALEDIP55 KÍN