Ống nối ép đồng mạ thiếc – Loại N

  • Giới thiệu

Giới thiệu

QUALITY

STANDARD

TCVN 3624-81
MATERIALE. COPPER Cu 99.9%
FINISHTINNED MẠ THIẾC
SEALEDOPEN HỞ
APPLICATIONCONNECTION LOW VOLT CABLE – NỐIHẠTHÉ