Ống nối ép đồng mạ thiếc loại V

  • Giới thiệu

Giới thiệu

QUALITY

STANDARD

BS4579 PARTI -1988 TCVN 3624-81
MATERIALE. COPPER Cu 99.9%
FINISHTINNED MẠTHIÉC
SEALEDOPEN (HỞ)
APPLICATIONJOINT LOWVOLT CABLE NỐI HẠTHÉ