Đầu cosse ép đồng 1 lỗ – loại V

  • Giới thiệu

Giới thiệu

QUALITY

STANDARD

BS4579 PARTI -1988 TCVN 3624-81
MATERIALE. COPPER Cu 99,9%
FINISHTINNED -MẠTHIÉC
SEALEDOPEN

CONNECTION LOWVOLT CABLE

APPLICATIONINDOOR

NỐI HẠ THỂ TRONG NHÀ