Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compression, 0°

Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compression, 0°

Danh mục:
  • Giới thiệu

Giới thiệu

Cosse  ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compression, 0°

cosse ep dong nhom a