Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compression, 0°

Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compression, 0°

Category:

Description

Cosse  ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compression, 0°

cosse ep dong nhom a