Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compression, 0°

Danh mục:

Mô tả

Cosse  ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compression, 0°

Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compression, 0°

cosse ep dong nhom a