Cosse nối nhôm có bọc nhựa

Description

Cosse nối nhôm có bọc nhựa

PRE INSULATED INLINE ALUMINIUM SLEEVE

Cosse nối nhôm có bọc nhựa

Cosse nối nhôm có bọc nhựa

Thông số kỹ thuật cosse nối nhôm có bọc nhựa

Thông số kỹ thuật Cosse nối nhôm có bọc nhựa

Hình 2. Thông số kỹ thuật Cosse nối nhôm có bọc nhựa (Ảnh: quanpham.vn)

Hotline: 0968 789 868

Hotline: 0903 790 986


Xem thêm:  Cosse ép đồng nhôm có bọc