Phích cắm di động PCE (IP44) F014-6

16A – 4P – 400V – 6H – IP44 Model F014-6

Mô tả

16A – 4P – 400V – 6H – IP44 Model F014-6