Phích cắm di động PCE (IP44) F023-6

32A – 3P – 230V – 6H – IP44 Model F023-6

Mô tả

32A – 3P – 230V – 6H – IP44 Model F023-6