Mô tả

Smart busbar BBK250 2P

Điện áp : 100,125,150,175,200,225,250A

Điện: 2 Pha

Chắt liệu: Nhựa ABB FR B/K Pellet