Mô tả

Smart busbar BBK60 2P MCB

Điện áp : 15,20,30,40,50A

Điện: 2 Pha

Chất liệu: Nhựa ABB FR B/K Pellet