Smart busbar BBK30 2P GRhb

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Smart busbar BBK30 2P GRhb TYPE

Điện áp : 15,20,30A

Điện: 2 Pha

Chắt liệu: Nhựa ABB FR B/K Pellet