Mô tả

Smart busbar 6T-BBK30 2P GRhb TYPE

Điện áp : 10,20,30A

Điện: 2 Pha

Chắt liệu: Nhựa ABB FR B/K Pellet