Mô tả

Smart busbar BBK100 4P

Điện áp : 15,20,30,40,50,60,75,100A

Điện: 4 Pha

Chắt liệu: Nhựa ABB FR B/K Pellet