Tủ khung 1700x800x500x2.0mm

Mô tả

Tu khung 1700x800x500x2.0mm
Tủ khung 1700x800x500x2.0mm