Hộp che Sensor đếm ô tô

Mô tả

Kích thước vỏ tủ: 1785 x 200 x 200 x 2mm (đáy dày 5mm)

Vỏ tủ che sensor đếm ô tô màu cam   

hop che sensor dem oto-1
Hộp che Sensor đếm Ô tô

Vỏ tủ che sensor đếm ô tô màu cam