Phích cắm công nghiệp 3 chấu kín nước 125A

Phích cắm công nghiệp 3 chấu kín nước 125A

Phích cắm công nghiệp 3 chấu kín nước 125A