Giá phích cắm kín nước 4 chấu 125A

Giá phích cắm kín nước 4 chấu 125A

Giá phích cắm kín nước 4 chấu 125A