Giá phích nối 4 chấu kín nước 16A BEK-2142

Giá phích nối 4 chấu kín nước 16A BEK-2142

Giá phích nối 4 chấu kín nước 16A BEK-2142