Giá phích nối 3 chấu 63A kín nước BEK-2332

Giá phích nối 3 chấu 63A kín nước BEK-2332

Giá phích nối 3 chấu 63A kín nước BEK-2332