Giá phích nối 5 chấu 125A kín nước BEK- 2452

Giá phích nối 5 chấu 125A kín nước BEK- 2452

Giá phích nối 5 chấu 125A kín nước BEK- 2452