Phích cắm công nghiệp 4 chấu 32A không kín nước BEK-024

Phích cắm công nghiệp 4 chấu 32A không kín nước BEK-024

Phích cắm công nghiệp 4 chấu 32A không kín nước BEK-024