Giá phích nối 3 chấu 16A không kín nước BEK-213

Giá phích nối 3 chấu 16A không kín nước BEK-213

Giá phích nối 3 chấu 16A không kín nước BEK-213