Phích nối 4 chấu 16A không kín nước BEK-214

Phích nối 4 chấu 16A không kín nước BEK-214

Phích nối 4 chấu 16A không kín nước BEK-214