Giá phích nối 5 chấu 16A không kín nước BEK-215

Giá phích nối 5 chấu 16A không kín nước BEK-215

Giá phích nối 5 chấu 16A không kín nước BEK-215