Giá phích nối 4 chấu 32A không kín nước BEK-224

Giá phích nối 4 chấu 32A không kín nước BEK-224

Giá phích nối 4 chấu 32A không kín nước BEK-224