Ổ cắm gắn nổi 3 chấu 16A kín nước BEk-1132

Ổ cắm gắn nổi 3 chấu 16A kín nước BEk-1132

Ổ cắm gắn nổi 3 chấu 16A kín nước BEk-1132