Giá ổ cắm gắn nổi 3 chấu 32A kín nước BEK-1232

Giá ổ cắm gắn nổi 3 chấu 32A kín nước BEK-1232

Giá ổ cắm gắn nổi 3 chấu 32A kín nước BEK-1232