Ổ cắm gắn nổi 5 chấu 32A kín nước BEK-1252

Ổ cắm gắn nổi 5 chấu 32A kín nước BEK-1252

Ổ cắm gắn nổi 5 chấu 32A kín nước BEK-1252