ổ cắm gắn nổi 5 chấu 63A kín nước BEK-1352

ổ cắm gắn nổi 5 chấu 63A kín nước BEK-1352

ổ cắm gắn nổi 5 chấu 63A kín nước BEK-1352