Ổ cắm gắn nổi 4 chấu 125A kín nước BEK-1442

Ổ cắm gắn nổi 4 chấu 125A kín nước BEK-1442

Ổ cắm gắn nổi 4 chấu 125A kín nước BEK-1442