Ổ cắm gắn nổi 5 chấu 125A kín nước BEK-1452

Ổ cắm gắn nổi 5 chấu 125A kín nước BEK-1452

Ổ cắm gắn nổi 5 chấu 125A kín nước BEK-1452