Ổ cắm nổi 5 chấu 32A không kín nước BEK-125

Ổ cắm nổi 5 chấu 32A không kín nước BEK-125

Ổ cắm nổi 5 chấu 32A không kín nước BEK-125