Ổ cắm âm 4 chấu 16A không kín nước BEK-314

Ổ cắm âm 4 chấu 16A không kín nước BEK-314

Ổ cắm âm 4 chấu 16A không kín nước BEK-314