ổ cắm chia 3 ngã 16A không kín nước BEK 1013

ổ cắm chia 3 ngã không kín nước BEK 1013

ổ cắm chia 3 ngã 16A không kín nước BEK 1013