Phích cắm 63A 4 chấu kín nước BEK-0342

Phích cắm 63A 4 chấu kín nước BEK-0342