Hình 2: Khánh kép (KG2) (Ảnh: quanpham)

Hình 2: Khánh kép (KG2) (Ảnh: quanpham)