Khóa néo nêm cho dây chống sét Wedge Clamps for Ground Wire (type NUT – adjustable) 2

Hình 2: Khóa néo nêm cho dây chống sét (NUT) (Ảnh: quanpham)

Hình 2: Khóa néo nêm cho dây chống sét (NUT) (Ảnh: quanpham)