Thông số kỹ thuật Kẹp rẽ nhánh 2 dây dẫn (Bulông) Type TLS Bolted

Thông số kỹ thuật Kẹp rẽ nhánh 2 dây dẫn (Bulông) Type TLS Bolted

Thông số kỹ thuật Kẹp rẽ nhánh 2 dây dẫn (Bulông) Type TLS Bolted