Hình 2: Bản vẽ kỹ thuật thanh nối cái (MGS – 0°) (Ảnh: quanpham)

Hình 2: Thông số kỹ thuật nối thanh cái (MGS - 0°) (Ảnh: quanpham)

Hình 2: Thông số kỹ thuật nối thanh cái (MGS – 0°) (Ảnh: quanpham)