Thanh nối cái Flexible Clamps for Tubular Bus-bar (type MGS – 0°) 1

Bản vẽ kỹ thuật nối thanh cái (MGS - 0°) (Ảnh: quanpham)

Bản vẽ kỹ thuật nối thanh cái (MGS – 0°) (Ảnh: quanpham)