Kẹp rẽ nhánh dây dẫn type MGMR 0°

Kẹp rẽ nhánh dây dẫn type MGMR 0°

Kẹp rẽ nhánh dây dẫn type MGMR 0°