Kẹp rẽ nhánh dây dẫn type MGMR 30°

Kẹp rẽ nhánh dây dẫn type MGMR 30°

Kẹp rẽ nhánh dây dẫn type MGMR 30°