Nối thanh cái Flexible Clamps for Tubular Bus-bar (type MGS – 30°) 2

Thông số kỹ thuật nối thanh cái (MGS - 30°) (Ảnh: quanpham)

Thông số kỹ thuật nối thanh cái (MGS – 30°) (Ảnh: quanpham)