Nối thanh cái Flexible Clamps for Tubular Bus-bar (type MGS – 30°) 1

Bản vẽ kỹ thuật nối thanh cái (MGS - 30°) (Ảnh: quanpham)

Bản vẽ kỹ thuật nối thanh cái (MGS – 30°) (Ảnh: quanpham)