Thông số kỹ thuật Kẹp rẽ nhánh dây dẫn Type MG/MR 90° 

Thông số kỹ thuật Kẹp rẽ nhánh dây dẫn Type MG/MR 90° 

Thông số kỹ thuật Kẹp rẽ nhánh dây dẫn Type MG/MR 90°