Thông số kỹ thuật dao cách ly hạ thế 1 pha 160A

Thông số kỹ thuật dao cách ly hạ thế 1 pha 160A

Thông số kỹ thuật dao cách ly hạ thế 1 pha 160A